Разделило се...

Разделило се стадо роби
на „фили“ и „фоби“.
„Фобите“ вили, „филите“ рили
и накрая се сбили.

Дошъл вълкът от гората
и им разказал играта...

Разделило се стадо бесни
на леви и десни.
Левите вили, десните рили
и накрая се сбили.

Дошъл вълкът от гората
и им разказал играта...

Разделило се стадо местни
на лесни и честни.
Лесните вили, честните рили
и накрая се сбили.

Дошъл вълкът от гората
и им разказал играта...

Разделило се стадо нули
на чули и недочули.
Едните вили, другите рили
и накрая се сбили.

Но не дошъл вълкът от гората.
С делене до нула завършва играта...

2 коментара: