Плановете

Имало едно време един човек, който вярвал, че е добър и прави само добро. Вярвал човекът, че е добър и може би наистина бил такъв, защото цял живот правел само това, което хората от векове казвали, че е добро и редно.
Живеел човекът и правел добро след добро. Правел добро, защото вярвал, че така е редно и се чувствал добре от това. Правел добро, защото вярвал, че делата на добрите хора променят света. Вярвал, че с правенето на добро светът щял да стане наистина добър някой ден. Вярвал, че ако добрите хора правят добрини, злото няма шанс да оцелее.
Човекът правил добро след добро, а и не бил сам. Познавал стотици и хиляди добри хора, които също правели добро след добро. Правели добро, защото се чувствали добре от това. Правели добро, защото вярвали, че добрите дела на добрите хора ще променят света към добро. Правили добро, защото вярвали, че ако добрите хора правят добри дела, злото няма шанс да оцелее дълго.
Минали години и човекът остарял. Бил направил много добри дела и бил доволен от това, но един ден седнал, спомнил си миналото, оценил настоящето и с изненада установил, че светът не бил станал по-добро място.
Зачудил се човекът и дълго търсил причината, но не я открил. Питал и други добри хора, но и те не знаели. Тогава след дълго колебание, човекът се решил да попита един наистина лош човек. След като добрите не знаели, може би причината била известна на лошите хора.
– Виж какво – казал човекът. – Цял живот правя добро след добро. Правя добро, защото вярвам, че добрите хора и добрите дела правят света по-добър. Правя добро, защото вярвам, че ако добрите хора правят добри дела, злото няма шанс да оцелее. Правя добри дела от младини, но светът не е станал по-добър. Знаеш ли защо е така?
– О, не ме занимавай с глупости! – отвърнал лошият човек. – Зает съм и не ми е до това.
– С какво си зает? – попитал добрият. – Сигурно правиш лоши дела. Трябва да си много усърден, за да насмогнеш на милиардите добри хора, които правят всеки ден добри дела.
– Глупости! – засмял се лошият. – Дори да не спя, пак не мога да насмогна с правенето на лоши дела. Пък и правенето на лоши дела е загуба на време. Всички ги виждат и търчат да ги оправят.
– Ами тогава с какво си зает?
– Не се ли сещаш, глупчо? Добрите хора правят дела, защото вярват, че така светът ще стане по-добър. Вярват, че това което правят е добро, защото така са учени и някой им го е казал. Замислял ли си се, кой определя правилата за това, кое е добро дело? Замислял ли си се, кой прави плановете по които се променя света. Откакто свят светува, добрите хора правят дела, за да променят света, но лошите правят плановете и наистина го променят.

Няма коментари:

Публикуване на коментар