Опорните точки

– Дайте ми опорна точка и достатъчно дълъг лост и ще повдигна Земята – обяви Питагор.
Изчака аплодисментите да утихнат и с небрежен жест натисна края на лоста, повдигайки огромния каменен блок в другия край на площада.
Аплодисментите този път бяха толкова силни, че гълъбите накацали върху покрива на двореца се разлетяха уплашено.
– Виж, това е интересна идея – промърмори Поликрат, който наблюдаваше площада от последния етаж на двореца. – Идея, която открива много, много възможности.
– Че какво ѝ е интересното? – засмя се придворният му строител. – Това дори не е идея, а природен закон, който ние строителите използваме от хиляда години. С негова помощ съм построил този дворец и крепостните стени, обаче никой не ме аплодира и нарича философ.
– Няма и да те аплодират – засмя се Поликрат. – Ти си прост строител и такъв ще си останеш. Ще използваш този закон до края на дните си, но никога няма да разбереш огромните възможности, които дава той във всички области.
– Че за какво друго може да се използва един физичен закон. Поне да описваше нещо сложно, а този е прост като фасул. Съдържа само две неща – опорна точка и лост, с които може да се справи дори дете.
– Не съм казал, че законът е сложен. Казах, че дава възможности и е приложим във всички области на живота ни. Вярно, че дори дете може да го използва, но определено не е прост. Прост си ти и следващия път, когато използваш думата фасул, ще те дам на палача. Колко пъти ще ти обяснявам, че фасулът ще бъде докаран по нашите земи, след повече от 16 века?
– Простете ми, Велики Владетелю! – проста се по очи строителят. – Не мога да се меря с Вас по ум. Аз съм само прост строител. Прост, като... Прост като лост.
– Виж това е друго нещо! – усмихна се Поликрат. – Без да искаш уцели вярната посока.
– Не разбирам, Господарю?
– Зная, че не разбираш и не се изненадвам. Ако разбираше, ти щеше да си Тиранин на Самос, а аз твой строител. Обаче днес съм в добро настроение и ще ти обясня нещата.
Виждаш ли тълпата на площада? Изглежда огромна, недоволна и неуправляема, но аз мога да я управлявам само, като си помръдна пръста. Мога да го направя, защото разбирам потенциала на закона, който формулира Питагор и зная, как да го приложа.
– Разбирам! – примигна строителят. – Трябва само опорна точка и достатъчно дълъг лост. Онзи блок пред двореца става за опорна точка, но с лоста ще е трудно. По мои сметки дължината му, трябва да е около сто метра, а толкова високо дърво, не съм виждал. Можем разбира се, да наставим няколко дървета. После натискаме близкия край и всички на площада ще отлетят чак в Атина.
– Млъкни, глупако! – ядоса се Поликрат. – Отново нищо не си разбрал. Да, трябва ни опорна точка, но каменен блок не върши работа. За да управляваш тълпата, опорната точка трябва да е различна. Хубаво е дори да имаш няколко опорни точки. Ето ти няколко примерни опорни точки, за да разбереш:
- Самос е най-великата държава с света.
- Тиранинът Поликрат е най-великия ум на света и мисли денонощно за благото на Самос.
- Кротонците са глупави и ни мразят. Мразят ни, защото ни завиждат.
- Кротонците обичат войната и само чакат сгоден момент, за да ни нападнат.
- Кротонските шпиони са навсякъде.
- Всички лоши неща с Самос са по вина на кротонците и техните шпиони.
За сега тези са достатъчни. След като имаме опорните точки, някой трябва да ги постави на правилното място. Колкото по-близо са до тълпата, толкова по-добре. Тълпата нищо не подозира и лесно приема подходящо формулираните опорни точки. Често дори вярва, че тя ги е измислила.
След като имаме опорните точки и тълпата ги е приела, идва време на следващият елемент от картинката. Трябва подходящ лост.
– Здрав и достатъчно дълъг, нали?
– Не! Лостът може да е прост. Прост като теб например. Ти сам го каза, нали? Представи си, че си част от един дълъг лост. Ти си тази част от лоста, която ще отиде при тълпата, а другия край на лоста е в мен. В момента, в който пожелая да използвам силата на лоста, аз ще ти давам сигнал и ти започваш да крещиш.
– Но, защо да крещя и какво? Освен това трябва да ви кажа, че гласът ми не е много силен.
– Не е нужно краят на лоста да има силен глас. Ако опорните точки са добри, дори да шепнеш, ефектът ще е налице. Сега отивай сред тълпата. Гледай към двореца и когато ти дам знак, прошепни: „ Кротонците са обявили мобилизация, а Питагор е кротонски шпионин.“.
Хайде върви и чакай моя знак. Днес ще станеш свидетел, как управлявам тълпата само, като си мръдна пръста. Днес ще разбереш защо аз съм тиранин на Самос, а ти ще си останеш винаги прост строител. Прост, като фасул! Като лост, де...

1 коментар: