Вожд

Едно племе загубило вожда си и решило, да избере нов. Всеки, който искал и вярвал, че е достоен, можел да се кандидатира.
Събрало се племето около огъня и се приготвило да изслуша кандидатите.
-Трябва да изберете мен!- рекъл първият кандидат.- Млад съм , най-силния и безстрашен съм в племето! Ще ви заведа в бъдещето, ще избирам пътищата! Ще създам строги закони и ще убивам безпощадно всеки, който ги наруши!
-Можете да изберете и мен, ако прецените, че съм достоен.- рекъл вторият кандидат.- Не съм нито по-добър, нито по-лош от всеки от вас. Ще ви водя към бъдещето, което вие изберете. Ще ви посочвам пътищата, а вие ще решавате по кой от тях, да поемете. Ще спазвам законите, които вие сте създали и ще съдя единствено по тях.
Хората от племето мислили, мислили и избрали втория кандидат за вожд.
-Хей!- ядосал се първият.- Правите грешка! Аз съм по-добрия кандидат!
-Щеше да си по-добър ако избирахме овчар!- отвърнали му хората.- Ние обаче избираме водач.

Няма коментари:

Публикуване на коментар