Орел, рак и щука

Един човек бил толкова беден, че дори нямал магаре. Сам теглел старата си каруца, в която бил натоварил всичко, което имал.
Веднъж обаче, човекът объркал пътя и каруцата му затънала в едно блато. Колкото и да се мъчел, не можел да я изкара, а нямало кой да му помогне.
Седнал човекът на брега и заплакал, но внезапно пред него се появили Орел, Рак и Щука.
-Не се притеснявай, човече!- рекли те.- Ще ти помогнем да изкараш колата си. Ще се заемем веднага, а ти легни и поспи. На сутринта всичко ще е наред.
-Да, бе!- засмял се човекът.- Нали съм чел баснята на дядо Славейков. Вие в една посока, няма начин да теглите.
-Остави старите истории!- ядосали се тримата.- Прочети ни предизборните програми и ще видиш, че имаме много допирни точки!
-А бе, че няма да ми изтеглят колата няма.- рекъл си наум човекът. - Само че, защо да не легна и да си почина? Тези ще пазят колата, а утрото е по-мъдро от вечерта.
Легнал си човекът и спал като къпан, а когато се събудил на сутринта, Орела, Рака и Щуката ги нямало. Колата с вещите му също я нямало, а на мястото на блатото имало само една стара Жаба.
-Не ме гледай тъпо, българино!- изкрякала Жабата.-Така е, като вярваш на стари басни и предизборни програми!

Няма коментари:

Публикуване на коментар