Петел и бобено зърно

Един луд си мислел, че е бобено зърно. Лекували го докторите, лекували го и накрая го излекували.
Пуснали го от лудницата, но още щом излязъл през вратата, видял един петел на улицата и хукнал да бяга.
Докторите го настигнали чак след три пресечки.
-Защо бягаш, бе!- скарали му се те.- Нали вече знаеш, че не си бобено зърно?
-Зная, бе!- отвърнал лудият.- Аз си зная добре, че не съм бобено зърно. Обаче я си представете, че петелът не знае това!


И аз така. Попаднах скоро в Google на това:Един друг сайт пък ме изкара хем автор, хем млад и обещаващ.
Какво ли още не зная за себе си?

2 коментара: