За уважението

В едно далечно, ама много далечно царство, трона заел нов Цар. Зацарувал и още от първия ден в двореца започнали да пристигат хора, за да му се поклонят. Кланя ли се и го хвалели всички. Кланяли се млади и стари, богати и бедни, умници и глупаци. За седмица се изредило цялото царство.
Царят обаче бил суетен и си отбелязвал старателно, колко хора минали да му се поклонят. Накрая теглил чертата и се оказало, че един човек липсвал. Един от поданиците му не му се бил поклонил.
Царят направил сметки втори път, но отново резултата бил същия. Намерили се и верни поданици, които веднага проверили и намерили липсващия.
Човекът, който не се бил поклонил на Царя, бил съвсем обикновен. Не бил нито стар, нито млад. Нито богат, нито беден. Нито мъдрец, нито глупак. Бил съвсем обикновен човек.
Царят изпратил стражите да го доведат веднага.
-Не зная, какво да мисля! -рекъл Царят.- Само ти от поданиците ми, не ми се поклони. Нима не ме уважаваш?
-Да, за да се поклоня, трябва да ви уважавам. - рекъл човекът.- За да ви уважавам, трябва да ви познавам. Трябва да познавам и думите и делата ви. Няма как да ви уважавам, след като не ви познавам.
-Може би си прав.- замислил се Царят.- Ще ти трябва време, да ме опознаеш. Сега си върви, а след месец ще дойдеш да ми се поклониш, както всички! Ако ти трябва някаква информация за мен, всичките ми съветници, ще ти я дадат. Ако те не могат, тогава аз ще го направя.
Тръгнал си човекът и минал месец, но той не се явил в двореца. Царят се ядосал, но решил да изчака. Само че, минал и втория месец, минал и третия, но човекът така и не дошъл, да се поклони.
Ядосал се Царят и този път лично отишъл, да го намери. Нахълтал в дома му и още от вратата се развикал:
-Нали ти трябваше време да ме опознаеш! Минаха три месеца и трябва да ме познаваш достатъчно. Все пък, не дойде, да ми се поклониш. Значи или още не ме познаваш, или не ме уважаваш?
-О, познавам ви вече, Ваше Величeство!- отвърнал човекът.- Познавам и думите, и делата и характера ви. Познавам ви и това е проблема. Преди не ви уважавах, защото не ви познавах. Сега пък няма как да ви уважавам, след като ви познавам....

Няма коментари:

Публикуване на коментар