Майстор и чирак

При един прочут майстор постъпил на обучение нов ученик. Майсторът си имал достатъчно чираци и всеки, нов държал изпит. Малко кандидати успявали, а новият се провалил напълно. Майсторът познавал родителите му и направо им казал:
-Не става!Ако беше само глупав, щях да му намеря работа. Ако беше само мързелив, щях да го преглътна. Ако беше само смотан и за това щях да си затворя очите. Само че, младежът освен това е невероятен мърляч, а и нахален на всичко отгоре.
Родителите обаче не отстъпвали, а майсторът им бил задължен и накрая приел младежа за чирак.
Започнал да го обучава, но каквото и да похванел новият чирак все се провалял. Намирал начин да се провали и при най-елементарните задачи, а докоснел ли се до нещо, то вече за нищо не ставало.
Един ден се наложило майсторът с всички чираци, да отидат до дома на важен клиент. Оставили новия чирак в работилницата, като изрично му забранили да прави, каквото и да е.
Не щеш ли, в работилницата дошъл непознат, който търсел майстор, за дребна услуга.
-Няма проблем!- засмял се чиракът.- По-голям майстор от мен тук няма! Давай работата и ела след час, да си уредим сметките.
Когато човекът се върнал след час, се хванал за главата. Много бил виждал и патил, но за първи път виждал, толкова мърлява работа.
Чиракът обаче не се притеснил. Представил сметката за работата, а когато човекът отказал да плати, го напердашил. Взел му парите, че дори и дрехите и го изгонил от работилницата.
Вечерта, когато се върнал майсторът, чиракът се похвалил, какво бил свършил и колко пари бил изкарал.
-Е, майсторе!- рекъл.- Все казваше, че от мен нищо не става, а виж как се справих. Станал съм майстор, като теб и се чудя, дали има смисъл повече да се уча.
-Че повече няма да се учиш тук е ясно!- ядосал се майсторът.- Събирай си багажа и да те няма! Само едно не разбирам. Как реши, че си станал майстор? Знаеш ли въобще, какво е майстор?
-Ами разбира се, че зная!- засмял се младежът.- Ти хиляди пъти си ми казвал, какво означава майстор. Майстор е не човек, който ще свърши някаква работа, а човек чиято работа винаги можеш, да разпознаеш сред хиляди други. Я кажи, майсторе, нима ти винаги не си ми казвал, че каквото и да пипна, винаги познаваш, че съм аз? Нима днешният клиент, няма да запомни моята работа и да я различава сред хиляди други, докато е жив? Майстор съм и това е! Майстор съм!

Няма коментари:

Публикуване на коментар