Времето няма значение

Пътуваха дълго, но за Тях Времето нямаше значение. Бяха по-стари от Вселената, през която се носеха и щяха да живеят дълго след нея.
Пътуваха сякаш безцелно, но заеха къде отиват и какво търсят. Пътуваха и знаеха, че си струва.
Щяха да видят нещо, което беше чудо, дори сред безбройните чудеса, които пазеха в паметта си, надживяла хиляди Вселени. Искаха да го видят и бързаха, което само по себе си беше чудо, защото Те не бързаха никога. Времето нямаше значение за тях.

Когато пристигнаха, останаха разочаровани. Нямаше чудо. Нямаше нищо различно от това, което бяха видели милиарди пъти на милиарди места.
-Може би сме сбъркали мястото?
-Ние не грешим!
-Може би сме сбъркали дори и посоката?
-Ние никога не грешим!
-И все пак, може би....

Отново пътуваха. Пътуваха дълго, но за Тях Времето нямаше значение. Пътуваха към чудото, което щеше да се състои на друго място. Място което беше далеч. Много далеч, но за Тях това нямаше значение. Пътуваха и знаеха, че си струва.

Когато пристигнаха, отново нямаше нищо. Нямаше чудо.
Бяха изненадани, разочаровани и объркани, а те никога не изпитваха такива чувства. Те никога не чувстваха нищо.
-Може би сме сбъркали мястото?
-Ние не грешим!
-Може би сме сбъркали посоката?
-Ние никога не грешим!
-Ами ако грешим? Ако за втори път грешим?
-Всичко е така както трябва! И посоката и мястото!
-Ами Времето?
-Времето е без значение!


Пътуваха и пътуваха, отново и отново. Пътуваха дълго, но за Тях Времето беше без значение. Знаеха посоката и точното място, където щеше да се случи чудото. Чудо, за което си заслужаваше да вложат усилие. Чудо, което се случваше толкова рядко, че дори те не бяха виждали.
Пътуваха и пътуваха. Пътуваха дълго, но за тях Времето беше без значение. Знаеха посоката и точното място.
-Може би сме сбъркали мястото?
-Ние не грешим!
-Може би сме сбъркали посоката?
-Ние никога не грешим!
-Ами ако...

Понякога пристигаха твърде рано. Друг път пристигаха, твърде късно. Чудото още не се беше случило или вече бяха заличени всички следи от него.
-Може би сме сбъркали мястото?
-Ние не грешим!
-Може би сме сбъркали посоката?
-Ние никога не грешим!
-Ами Времето?
-Какво Времето? Времето няма значение!

Няма коментари:

Публикуване на коментар