Разделили се...

Разделило се стадо Роби, на „ ...Фили“ и „ ...Фоби“.

Няма коментари:

Публикуване на коментар