Дозата

В една далечна страна, преди много години живеел един Магьосник, който знаел и можел да прави всички магии на света. Знаел всички лоши магии и всички добри, знаел всички черни магии, знаел и всички бели магии.
Магьосникът правел с лекота и майсторство всички известни магии, дори тези които не били записани в магическите книги, а владеел и много, които сам бил измислил.
Името на Магьосника днес никой не помни, но в онези времена било известно в целия свят. От цял свят идвали хора, които искали да учат от него, но той дълги години връщал всички.
Един ден обаче Магьосникът приел един млад човек за ученик. Приел го, но не започнал веднага с уроците по магия. През първата година ученикът му само метял пода. През втората подреждал и бършел от прах магическите пособия и книги, а чак през третата година Магьосникът започнал да го обучава истински.
Веднъж започнал обучението Магьосникът не жалел време и енергия. Не криел нищо и показвал магия след магия, обръщайки внимание на всеки детайл.
- Магията е просто нещо! - казвал той на ученика си. - Просто трябва да правиш нещата старателно, като в точна последователност добавяш точните дози от съставките.
Ученикът бил схватлив и старателен и бързо научил всички магии. Правел ги с лекота и никога не бъркал последователността и дозите. Скоро вече знаел толкова, колкото стария Магьосник и учението му завършило. Самият той станал велик Магьосник, но не се задоволил с това. Тръгнал по белия свят, за да търси нови магии и да подобрява рецептите на старите.
Не сбъркал. По пътя научил магии, за които дори не подозирал, а и често му се налагало да използва някоя от старите.
Един ден обаче, минавайки през едно малко градче новият Магьосник видял нещо, което го накарало да забрави всички магии. Видял на прозореца на една къща, една млада жена и забравил не само магиите, а и всичко друго, което знаел.
Магьосникът бил влюбен и нищо друго не го интересувало. Ден и нощ, в жега и студ стоял под прозореца, очаквайки кратките мигове, когато виждал любимия образ. Ден след ден, седмица след седмица, месец след месец.
Само че, макар Магьосникът да бил влюбен, жената не му отвръщала със същото. Понякога погледът и се спирал на него и дори се усмихвала. Понякога дори го поздравявала и му казвала дума или две, но тогава езикът му се схващал и не можел да изрече дори една от думите, които искал да и каже. Оставал вцепенен и безмълвен, докато прекрасното създание не изчезвало от погледа му.
- Влюбен си, приятел! - смеел се просякът, който стоял винаги на ъгъла. - Не, че е лошо, но като гледам ще мине много време, преди да ти обърнат внимание. Обаче ти се чудя. Хората говорят, че си бил велик Магьосник. Защо вместо да висиш под прозореца, не направиш някоя магия за любов? Правиш я и нещата ще се подредят, както искаш.
Замислил се Магьосникът. Знаел и бил правил много магии за любов, но все на чужди хора. За себе си не бил опитвал, но пък разлика не трябвало да има.
Още на другия ден Магьосникът направил най-добрата магия за любов, която знаел. Направил я точно по рецепта, но резултат нямало. Направил друга магия и вложел в нея цялото си старание, но също нищо не се случило. Опитал и трета магия, но отново без резултат.
Разбрал Магьосникът, че бъркал в нещо, но не знаел в какво. Преглеждал и преглеждал рецептите, но не намирал грешка нито в последователността, нито в съставките.
Накрая се отчаял и решил да се допита до учителя си. Върнал се и му разказал всичко, молейки го за съвет и помощ.
- Наистина има грешка! - засмял се старият Магьосник. - Магиите за любов са различни от другите. Има записани хиляди рецепти, но не съм видял нито една, която да работи два пъти по един и същ начин.
- И какво да правя, учителю? Нима е безнадеждно?
- О, не е! Върни се при жената, която обичаш. Забрави всички рецепти, които си научил и направи нова.
- А, как да я направя, учителю? Нали се нуждая от рецепта с точната последователност и точните съставки?
- Лесно е. Когато се изправиш пред жената, която обичаш, просто слушай сърцето си. Рецептата е в него. Слушай го и изпълнявай, каквото ти казва. То знае рецептата, последователността и точните добавки.
- Благодаря, учителю! Малко е странно, но ще опитам.
- Опитай и няма да съжаляваш. Има само още едно нещо, което трябва да знаеш. Има една съставка, която не е описана в нито една от рецептите за любовни магии. Тя е твоето сърце и любовта, която носи то. Не жали от тази съставка! Не се колебай за дозата. Вложи го цялото и няма да сбъркаш!

Няма коментари:

Публикуване на коментар