Овча кожа


Един Вълк бил много гладен и му се приискало да хапне крехко агнешко. Отишъл до близкото село, навлякъл една стара овча кожа и се смесил с безгрижно пасящите овце.
-Успях!- зарадвал се Вълкът.- Сега ще си похапна добре!
Наточил зъби и се нахвърлил на най-близката овца....
Само че, вместо на овца, попаднал на негов побратим, облякъл и той овча кожа. Скочил Вълкът на следващата овца, но и тя се оказала вълк. Огледал се и ахнал. Цялото стадо се състояло от вълци, облечени в овчи кожи. Припичали се на слънце и кротко пасели трева.
-Ама какво става тук?- ядосал се Вълкът. -Къде са овцете и какво правят вълците на тяхно място?
-Млъквай и започвай да пасеш! - стоварила се на гърба му гегата на Овчаря. -А са ми спрели субсидията, а съм ти одрал и двете кожи!

2 коментара: