Лов на вещици

В едно царство на трона се възкачил нов Цар. Още от първия ден на царуването си той обявил, че ще промени много неща в царството. Обещал, че царството ще стане по-добро място за живеене.
Не минала седмица и Царят издал първата си заповед. Всички вещици в царството трябвало да бъдат изловени и изгонени.
Тръгнали царските стражи на лов за вещици. Тръгнали по градове и села и където видели вещица, я хващали и гонели далеч от царството. Покрай вещиците си заминали и доста набедени, но целта оправдавала средствата.
Това добре, но след като изловил и изгонил старите вещици, Царят настанил на техните места нови вещици.
-Ама защо така, Ваше Величество!- попитали го хората.- Какво е разликата между старите и новите вещици? И едните и другите правят магии, от които страдаме. Какво е ползата за царството? Нали обещахте, че царството ще стане по-добро за живеене?
-Каквото съм казал, ще го изпълня! - отвърнал Царят.- Вярно, че и новите вещици ще правят магии. Само че, за разлика от старите, магиите им няма да са срещу мен. Така царството наистина ще стане по-добро място за живеене. За мен!

Няма коментари:

Публикуване на коментар