Агне и Вълк

Едно Агне отишло на потока, да пие вода. Пийнало водица, но без да иска размътило водата.
Вдигнало глава Агнето и видяло, че по-долу до потока е застанал голям страшен Вълк.
-Извинявай, Вълчо, че ти размътих водата!- изблеяло уплашено Агнето. - Сега ще ме изядеш, нали?
-Да не съм луд!- засмял се Вълкът.-Ще те глътна на една хапка и ще си остана гладен. Обаче покрай тази мътна вода, имам повод да изям всички животни в гората. Няма да те ям. Само, моля те, не спирай да мътиш водата! Не спирай!

Няма коментари:

Публикуване на коментар