Земята без хора

-Искаш ли да играем?- попита Ема.
-Зависи.- прозя се Жълтото коте.
-От какво зависи?
-От много неща. Зависи, дали играта ще събуди интереса ми, зависи от това, дали няма да е много уморителна, зависи и дали ме молиш или просто питаш.
-Моля, те!- погали го Ема. - Ще видиш, че играта е хем интересна, хем не е уморителна.
-Добре, тогава.- неохотно се изправи котето. - Какво трябва да правя?
-Нищо! Можеш дори да не ставаш. Тази игра е игра на въображението. Аз ще ти задам въпрос, а ти ще ми отговориш. После ти ще ми зададеш въпрос, а аз ще ти отговоря.
-Това наистина е много лека игра. Дано е и интересна.
-Това зависи от самите нас. Ако задаваме интересни въпроси и играта ще е интересна. Но нека започнем с първия въпрос. Ако от теб зависеше, какво би променило в този свят, за да го направиш по-добър?
-Лесен въпрос!- засмя се Жълтото коте.- Ще направя най-логичното и просто нещо. Ще махна хората от Земята.
Усмивката на малката Ема изчезна. Тя дълго мисли, а после тихо промълви:
-Май си право. Всичко, което разваля този свят идва от нас хората. Само че, се замислих да друго. Ако махнем хората, света ще стане по-добър. Ще стане по-красиво и приятно място. Обаче ако ни няма, кой ще оцени това?
-Съжалявам, но сега е ред но моя въпрос. Не спазваш правилата на играта, които сама си измислила. Типично за хората.
-Отговори ми!- ядоса се Ема.-По дяволите правилата! Моля те!
-Ами....- замисли се Жълтото коте. - Нима добротата и красотата се нуждаят от някой, който да ги оцени? Не вярвам! На тях не им трябва оценка. Не им трябва причина, за да съществуват.
Ема отново се замисли. После отиде до прозореца и се загледа навън.
-Извинявай, ако ти развалих настроението, но бях искрено. - попита котето. - За какво мислиш?
-Няма значение!- отвърна Ема.
-О, не! Ще ми отговориш! Сега е мой ред да задам въпрос и чакам твоя отговор.
-Мисля си....- промълви Ема.- Мисля си, защо на хората винаги им трябва причина, да бъдат добри. Нима не можем, да бъдем такива просто така? Не можем ли да бъдем добри, без да се интересуваме, дали някой ще го оцени?

Няма коментари:

Публикуване на коментар