Пеперуди и принцеси

Имало едно време, когато било само Времето и нищо друго....
А после Времето спряло за миг. Всъщност не спряло, а се свило в кълбо, в яйце, в точка дори, а после точката вместо да избухне се превърнала в розов цвят и когато той се отворил, от него излязла най-красивата принцеса, която можете да си представите.
Излетяла, като пеперуда и светът станал по-красив и добър. Полетяла с хиляди други пеперуди над цветя и градини, над реки и планини, над поля и гори.
Ох, за какви пеперуди говоря? Това било Принцеса и то истинска. Дори това, че се родила от розов цвят, не било точно така. Всъщност истината е, че Принцесата си имала родители. Истина е също, че била най-красивата Принцеса бебе на света, поне докато не дошъл Магьосникът.
Магьосниците никога не идват за добро и този не правил изключение. Имал зъб на Царя и Царицата, които били родители на малката Принцеса, но не можел да им стори нищо. Можел обаче да омагьоса малката Принцеса и нищо не можело да го спре.
Пристигнал в двореца намръщен, решен да направи най-лошата магия, която знаел. Замахнал с пръчката си, но точно в този миг една кокошка се втурнала между краката му и го стреснала. Магията се провалила, но не съвсем. Когато Царят и Царицата видели в какво се било превърнало чедото им ахнали:
-Ама какво е това? Ти Магьосник ли си или идиот? Дори и начинаещите Магьосници знаят, че Принцесите се превръщат или в спящи красавици или в краен случай в жаби. Идва Принцът, целува ги и разваля магията. Така е в приказките и така трябва да бъде. Някой знае ли как се превръща пеперуда обратно в Принцеса?

Пеперудата махнала с криле и полетяла. Макар, че била Принцеса, както всяка пеперуда и тя полетяла първо към светлината. Имала късмет, че било ден и първото нещо, което видяла било Слънцето, а не светлината на свещ. Полетяла към Слънцето и летяла, летяла, летяла...
Само че, Слънцето било високо и никой не можел да го достигне. Крилете се уморили, Пеперудата – Принцеса се спуснала и открила Цветята.
Цветята били красиви и с невероятен аромат. Били красиви дори повече от нея, защото макар да била най-прекрасната Принцеса на света, имало пеперуди, които я надминавали по красота.
Летяла Пеперудата от цвете на цвете, не можейки да им се насити, не разбирайки, какво я привлича, не знаейки, че животът на пеперудите е кратък. Летяла Пеперудата от цвете на цвете на цвете, забравила за всичко друго на света.
Един ден обаче, докато се любувала на цветята в една прекрасна градина, видяла отворен прозорец и без да се замисли, влетяла през него.
-Я, Пеперуда! - изчуруликал един едър Врабец.
-О, скъпи, пак ли! - скарала му се Врабката.- Нали обеща повече, да не летиш по Пеперуди!
-Не е това, което си мислиш, скъпа!- защитил се Врабецът.- Просто се чудя, защо тази Пеперуда, внезапно забрави цветята, заради един отворен Прозорец.
-Няма нищо за чудене.- отвърнала Врабката.- Пеперуда или не, тя е Принцеса, а там зад прозореца има Принц.

Там зад прозореца, Пеперудата наистина открила Принц и привлечена сякаш от светлината, замаяна започнала да кръжи над него. Кръжала Пеперудата над Принца, кръжала, докато накрай Принца я видял.
-Я! -рекъл си той.- Муха.
-Не съм муха!- отвърнала Пеперудата- Принцеса.- Аз съм Пеперуда. Дори не съм обикновена Пеперуда, а Пеперуда- Принцеса. Омагьосана Принцеса, която търси своя Принц, за да развали магията.
-О, да!- вгледал се Принцът.- Наистина си прекалено красива, за да си муха. Може би дори си Принцеса, но за първи път чувам за такова чудо. Обикновено Принцесите за спящи или превърнати в жаби и трябва само да ги целунеш, за да се развали магията. Дали това с целувката, няма да се получи и с теб?
-Не зная, но нека опитаме!- запърхала с криле Пеперудата- Принцеса.- Целуни ме, моля те!
Принцът протегнал ръка и Пеперудата доверчиво кацнала на нея. Навел се той, да я целуне, но неволно пръстите му се свили и смачкал Пеперудата- Принцеса. Скъсал крилата и и я оставил без дъх, а тя уплашена с последни сили излетяла през прозореца.

А после времето спряло за миг. Всъщност не спряло, а се свило в кълбо, в яйце, в точка дори, а после точката....
-Не разбирам!- изчуруликал Врабецът.
-Какво не разбираш пак?- попитала Врабката.
- Не разбирам, защо Пеперудата се върна отново вътре. Смачкана, със скъсани крила и полужива се върна в стаята при Принца. Та той ще я смачка окончателно! Ще я смачка окончателно в опитите си да я целуне, или пък когато я види такава смачкана, ще реши, че това не е неговата Принцеса.
-Няма нищо за разбиране!- отвърнала Врабката. - Тя е Принцеса, а той е нейния Принц и това обяснява всичко!

Няма коментари:

Публикуване на коментар