Вали

Небето се отвори
и вятърът засвири,
подгонил непокорни облаци.
Отмина жегата,
но вътре е горещо.
Горещо е,
но не от жегата.
Горещо е от мислите.
Горещо е от думите.
Горещо е в сърцето
и трябва повече от капка,
за да почувстваш хлад.
Море ти трябва,
за да сложиш в него,
каквото имаш
и каквото нямаш.
Море ти трябва,
за да угаси пожара,
но искаш ли го,
или не?

2 коментара: