Байракли джамия

Построена е приблизително по същото време, както Чадър чешма(средата на 19 век) и също е едно от нещата, които няма как да не забележите в Самоков. Стенописите са дело на неизвестни майстори от Самоковската зографска школа.
Отдавна вече не е действаща и е исторически паметник и музей. Според това, което открих през 1960-1966 година е извършен цялостна реставрация. В момента състоянието е лошо. Позлатеното преди години минаре, отдавна не блести, а от няколко години върха му е прекършен, но не вярвам скоро да има пари за ремонт.


2 коментара: