Слух

Един ден, докато се разхождал в гората, Таралежът срещнал Заекът. Тичал по пътеката и през крачка се обръщал с уплашено назад.
-Здравей, Зайо! Къде си хукнал?
-Бягам, Ежко. - рекъл задъхано Заекът и се спрял за миг.- Бягай и ти, че страшно нещо ни чака. От север идва страшен звяр, който ще изяде всички зайци.
-Че защо да бягам?- рекъл таралежът.- Мен бодлите ме пазят, а и нали звярът ще яде зайци, а не таралежи?
-Нищо не разбираш! Звярът ще яде зайците, но след себе си води огромен пожар. Където мине всичко се превръща в пепел.
Уплашил се Таралежът и побягнал и той. Бягал през храстите, без да се озърта назад, докато се сблъскал с Жабата.
-Къде си побягнал, Ежко!- попитала тя.
-Бягам, че страшно нещо идва насам. - спрял за миг Таралежът.- Идва най-големият горски пожар, която е имало на света. Бягай, докато още имаш време!
-Че защо, ще бягам от пожар, Ежко?- засмяла се Жабата.- Мене пожар не ме плаши. Просто ще вляза в реката и огънят нищо не може да ми направи.
-Нищо не си разбрала!- ядосал се Таралежът.- Нали пожарът ще подгони пред себе си всички змии, а змиите ядат жаби.
Уплашила се Жабата и побегнала след Таралежа. Бяга, скача и не гледа накъде отива, докато не попаднала пред краката на Мечката.
-Хей! -извикала Мечката.- Какво ти става? Не гледаш къде вървиш и за малко щях да те стъпча.
-Бягай, да бягаме!- рекла на пресекулки Жабата.- Не виждано зло идва от север, а хиляди змии пълзят пред него.
-Че защо ще бягам от змии?- учудила се Мечката.- Те нищо не могат да ми направят.
-Така е. -рекла Жабата.- Змиите не са страшни за теб, но помисли за злото, дето ги гони. Никой не знае, какво е то. Представи си, че са рояци разгневени пчели.
Мечката, като чула пчели, не чакала покана, а побегнала и тя. Затичала се през гората и поваляйки храсти и дървета, докато не ѝ останал дъх.
Тогава седнала и заплакала окайвайки близката си смърт. Скоро към нея се присъединила Жабата, която също нямала сили повече да тича.
-Ще се мре, няма как!- рекла Мечката.
-Ще се мре! Няма спасение.- проплакала и Жабата.
-Няма как! - въздъхнала Мечката.- Това е най-лошото. Да знаеш, какво те чака и да не можеш да се спасиш. Ти откъде научи новината за пчелите?
-От Таралежа, ама той не каза точно за пчелите. Спомена за змиите, които ще дойдат, но останалото е логично.
-Чакай малко! Може пък Таралежът да греши. Я да го намерим и изясним нещата.
Тръгнали Мечката и Жабата и след час намерили Таралежа. Бил се скрил в дупката си и треперел така, че сякаш земята се стресяла.
-Здравей, Ежко!- поздравила Мечката.- Имам един въпрос. Ти от къде научи за змиите, които ще дойдат, подгонени от рояци разгневени пчели?
-Не зная нищо за пчелите и не ме интересува!- проплакал Таралежът.- Заекът каза, че идва голям пожар, който унищожава всичко. Аз от това се страхувам, а змиите сигурно и те.
-Хм! - изръмжала Мечката.- Я да намерим Заекът и да изясним нещата.
Измъкнала Таралежа от дупката му и тръгнали да търсят Заекът. Търсили го из цялата гора, но не го намерили, докато той сам не връхлетял върху тях.
-Я, постой, Зайо!- рекла Мечката.- Трябва да ми отговориш на един въпрос.
-Щом е на един може! - задъхан рекъл Заекът.- Само че, за повече нямам време. От север идва страшен звяр, който ще изяде всички зайци.
-Аха!- рекла Мечката.- Идва звяр, който ще изяде всички зайци, със себе си води огън, който ще подгони змиите, или пък змиите ще бягат не от огъня, а от рояци разгневени пчели.
-Точно така!- въздъхнал Заекът.- Ама ти откъде знаеш толкова неща?
-Не е важно! Я по-добре кажи, ти откъде научи за звяра!
-Ох! Вълкът ми каза тази сутрин.
-Тогава идваш с нас!- изръмжала Мечката.- Ще намерим Вълка и ще видим какъв е този страшен звяр.
Тръгнали заедно и скоро намерили Вълка. Вървял по пътеката заедно с едно дребно кученце.
-Охо! Тъкмо ви търсех!- зарадвал се Вълкът.- Да ви запозная с братовчеда. Малко е дребен и не е свикнал с горските порядки, ама кръвта вода не става. Току що пристигна и това лято ще ми гостува. Нещо е зле със здравето. Изнежен бил и докторът му препоръчал да смени въздуха. Тук ще се оправи за нула време. Ама защо гледате така? Защо?

Няма коментари:

Публикуване на коментар