Безнадеждно

На Габи,

една добра приятелка!

Мъгла

Утайка от кафе във чаша без стени

Пречупени криле

Безсилно се опитват да пробият мрака

Обръщаш се назад

Следите ти ги няма

Блещукат и се гонят в тъмното

Светулки от цигара

Обръщаш се напред

Мъгла

Кафеена утайка във чаша без стени

И тишина ..

14.01.2009год.

Няма коментари:

Публикуване на коментар